Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Larssjön, 659343 145473 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-21 Stoppdatum 2014-06-21
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 985
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: