Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dammsjön, 659668 144567 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-24 Stoppdatum 2014-06-24
Mängd (ton): 13,77 Kostnad totalt: 19099
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: