Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åklången, 651837 141586 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-30 Stoppdatum 2014-06-30
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 7960
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: