Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019015, 06VAT019015 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-13 Stoppdatum 2001-09-13
Mängd (ton): 2,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: