Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLASJÖ, 631837 145728 Budgetår: 2000
Startdatum: 2001-01-11 Stoppdatum 2001-01-11
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 2347
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: