Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLASJÖ, 631837 145728 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-18 Stoppdatum 2002-12-18
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 2527
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: