Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösjön, 653438148664 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-20 Stoppdatum 2014-09-20
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 7475
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: