Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-20 Stoppdatum 2014-09-20
Mängd (ton): 8,94 Kostnad totalt: 22051
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: