Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Herrgölen, 650937152192 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-20 Stoppdatum 2014-09-20
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 2492
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: