Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hoan, Svartbäcken, 9_dos3 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-01-01 Stoppdatum 2014-12-31
Mängd (ton): 42,54 Kostnad totalt: 34032
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: