Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 2, 12_2 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-06-22 Stoppdatum 2014-06-22
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 131265
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: