Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stor-Ormtjärnen, 34_141 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-16 Stoppdatum 2014-08-16
Mängd (ton): 4,50 Kostnad totalt: 13982
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: