Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA FLAT, 661715 128303 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-20 Stoppdatum 2014-10-20
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 28170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: