Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BRITTJÄRNEN, 659992 130294 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-22 Stoppdatum 2014-10-22
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9390
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: