Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRNET, 664678 132739 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-19 Stoppdatum 2014-07-19
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 3386
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: