Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRTJÄRNEN, 659763 130763 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-24 Stoppdatum 2014-07-24
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 3386
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: