Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISTJÄRNEN, 659444 131923 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-23 Stoppdatum 2014-07-23
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 1693
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: