Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOVIGGEN, 670421 133289 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-20 Stoppdatum 2014-07-21
Mängd (ton): 181,31 Kostnad totalt: 150487
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: