Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 669815 132313 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-22 Stoppdatum 2014-07-22
Mängd (ton): 10,02 Kostnad totalt: 8317
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: