Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅMMESJÖN, 667075 135419 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-23 Stoppdatum 2014-07-23
Mängd (ton): 27,60 Kostnad totalt: 22908
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: