Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-29 Stoppdatum 2014-08-29
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 3386
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: