Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA HARASJÖN, 667993 136808 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-25 Stoppdatum 2014-07-25
Mängd (ton): 79,81 Kostnad totalt: 66242
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: