Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLÅSJÖN, 666585 139869 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-04 Stoppdatum 2014-08-04
Mängd (ton): 60,00 Kostnad totalt: 49800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: