Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-12 Stoppdatum 2014-07-12
Mängd (ton): 34,36 Kostnad totalt: 28527
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: