Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 441, 07VM441 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-12 Stoppdatum 2014-02-12
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1427
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: