Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 451, 07VM451 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-09 Stoppdatum 2014-03-09
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3157
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: