Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 469, 07VM469 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-09 Stoppdatum 2014-03-09
Mängd (ton): 17,48 Kostnad totalt: 26796
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: