Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 470, 07VM470 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-10 Stoppdatum 2014-03-10
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7680
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: