Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Grysshultasjö 367, 07VM367 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-01 Stoppdatum 2014-04-03
Mängd (ton): 1,95 Kostnad totalt: 2722
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: