Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 402, 07VM402 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-27 Stoppdatum 2014-03-27
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9312
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: