Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 363, 07VM363 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-01 Stoppdatum 2014-04-03
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 5597
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: