Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-29 Stoppdatum 2014-10-27
Mängd (ton): 20,66 Kostnad totalt: 20830
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: