Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-29 Stoppdatum 2014-11-01
Mängd (ton): 160,10 Kostnad totalt: 140494
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: