Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMASJÖN, 629677 140780 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-05 Stoppdatum 2014-12-11
Mängd (ton): 13,70 Kostnad totalt: 20700
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: