Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STAFFANSBOSJÖN, 630603 140195 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-04 Stoppdatum 2014-12-11
Mängd (ton): 29,20 Kostnad totalt: 44121
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: