Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-18 Stoppdatum 2014-10-18
Mängd (ton): 45,01 Kostnad totalt: 43877
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: