Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEJSJÖN, 630835 135633 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-29 Stoppdatum 2014-04-29
Mängd (ton): 52,62 Kostnad totalt: 48492
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: