Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-04 Stoppdatum 2014-04-04
Mängd (ton): 15,50 Kostnad totalt: 16717
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: