Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENASJÖN, 627887 137879 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-10 Stoppdatum 2014-02-10
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 57080
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: