Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLASJÖ, 631837 145728 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-26 Stoppdatum 2014-03-26
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3057
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: