Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-28 Stoppdatum 2014-03-28
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6254
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: