Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERSJÖN, 626177 147022 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-11 Stoppdatum 2014-03-11
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6095
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: