Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LJUNGABO GÖL, 630896 140649 Budgetår: 2015
Startdatum: 2014-04-04 Stoppdatum 2014-04-04
Mängd (ton): 6,80 Kostnad totalt: 10274
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar:
 



Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import