Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-13 Stoppdatum 2003-08-13
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: