Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-01-01 Stoppdatum 2014-12-31
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 39647
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: