Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-08 Stoppdatum 2014-04-08
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 18100
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: