Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skälagölen, ka001 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-25 Stoppdatum 2014-02-25
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3186
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: