Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Rudegöl, ly033 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-26 Stoppdatum 2014-02-26
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1594
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: