Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djurasjön, br001 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-09 Stoppdatum 2014-04-09
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 23200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: