Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långgölen, li011 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-02-23 Stoppdatum 2014-02-23
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3042
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: